มหาวิหารฟลอเรนซ์ และ จอตโต แคมพานีลี อีกหนึ่งความสวยงามของเมืองฟลอเรนซ์

oldtownflorence church

oldtownflorence churchเมืองฟลอเรนซ์ นอกจากมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามจนติดอันดับโลกแล้วยังมีวิหารฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral) หรือ อาสนวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิออเร (Basilica di Santa Maria del Fiore) มหาวิหารมีที่ตั้งอยู่ในเขตจัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม ซึ่งมีประวัติการสร้างที่ยาวนานและสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ซึ่งมีความสวยงามมากการออกแบบทางด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งอย่างสวยงามด้วยหินอ่อนอย่างดีมีสี ขาว เขียว และสีชมพู จากการจัดอันดับมหาวิหารฟลอเรนซ์มีขนาดที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของยุโรป ซึ่งเป็นรองก็แค่มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ มหาวิหารเซนต์พอล และมหาวิหารมิลาน ซึ่งมีความยาว 153 เมตร มีขนาดของโดมกว้างถึง 90 เมตร ซึ่งตอนนี้มหาวิหารอยู่ภายใต้การดูแลของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแห่งฟลอเรนซ์หรือ Roman Catholic Archdiocese of Florence

นอกจากนี้ไม่ไกลจากที่ตั้งเดิมมีหอระฆังที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารฟลอเรนซ์หรือ Giotto’s bell Tower อีกชื่อหนึ่งก็คือ จอตโต แคมพานีลี Giotto’s Campanile เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของโกธิค ซึ่งมีความสูงโดยรวม 84.7 เมตร (277.9 ฟุต) ตัวหอคอยมีจุดเด่นตรงรูปปั่นที่มีความสวยงามประดับอยู่เต็มไปหมด งานรูปแกะสลักมีความงดงามซึ่งการที่มีอายุที่ยาวนานนั้นไม่ได้ทำให้ความสวยงามนั้นลดลงไป และไม่ไกลจากกันนักก็จะได้พบที่ตั้งของหอทำพิธีศีลจุ่ม หรือ Florence Baptistery เป็นอาคารทางศาสนาที่มีความสำคัญจะเห็นเป็นโบสถ์เล็กๆ ที่มีอายุยาวนานที่สุดของเมือง โดนคาดว่าถูกสร้างในช่วงระหว่างปี 1059 ถึง 1128 ซึ่งความเก่านั้นอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้