ราคาตั๋วของสายการบินต่างๆ

อิตาลี 7 วัน

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

ราคาท่านละ 49,900.- บาท


airticket

อิตาลี Early Bird 7 วัน

การบินไทย (TG)

ราคาท่านละ 59,900.- บาท

 


Qatar-Airwaysอิตาลี ซานมาริโน่ 8 วัน

โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)

ราคาท่านละ 63,900.- บาท

 

 

 


air-sอิตาลี พักเกาะคาปรี 9 วัน

โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)

ราคาท่านละ 65,900.- บาท

 

 

 


TG-355อิตาลี ปอร์โตฟิโน่ ชิงเควเตเร 9 วัน

โดยสายการบินไทย (TG)

ราคาท่านละ 65,900.- บาท

 


tg-6อิตาลี Italian Riviera พักเกาะคาปรี 11 วัน

โดยสายการบินไทย (TG)

ราคาท่านละ 99,000.- บาท