เมืองฟลอเรนซ์สวรรค์ของนักท่องเทียวทั่วโลก

oldtownflorence square

oldtownflorence squareเมืองฟลอเรนซ์เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงในประเทศอิตาลี เมืองฟลอเรนซ์เป็นจังหวัดของเมืองฟลอเรนซ์อีกด้วย อยู่ในแคว้น ทัสกานี แคว้นที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม อาริยะธรรม ศาสนา อุสาหกรรมและวัฒนธรรมของอิตาลี เมืองฟลอเรนซ์ตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำอาร์โน ปัจจุบันเมืองนี้เป็นแหล่งศูนย์กลางการค้าและการเงินของประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวรรณกรรมเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียว สถานที่ท่องเที่ยวที่นักเดินทางรู้จักกันดีก็คือ จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม และมหาวิหารฟลอเรนซ์ เป็นวิหารทีมีความสูงเป็นอย่างมาก ที่สำคัญสร้างตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้ว แทบมีความเป็นไปได้เลยที่ แต่ก็ไม่แปลกเท่าไหร่นัก ในประวัติเมือง ฟลอเรนซ์ มากไปด้านวัฒนะธรรมของหลายชนชั้นที่อยู่ร่วมกัน ชาวโรมันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามีทหารที่แกร่งแกร่งที่สุดในโลกอยู่มากมาย

จตุจักรเปียซซ่า เดล ดูโอโม ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1982 ใจกลางเมืองเก่าของเมืองฟลอเรนซ์ ได้รับเลือกและจดทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของเรอเนสซองส์ ได้เติบโตขึ้นมาจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของตระกูลเมดซี ในช่วงศตวรรษที่ 15 – 16 ใครที่เป็นนักประวัติศาสตร์คงต้องชื่นชอบที่แห่งนี้อย่างแน่นอน

มหาวิหารฟลอเรนซ์ เป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 13             โดยวิหารนี้ถูกออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี บริเวณด้านหน้าของวิหารถูกประดับตกแต่งไปด้วยหินอ่อนที่งดงามเป็นอย่างยิ่งมีทั้งสีขาว เขียวและชมพู มหาวิหารฟลอเรนซ์จัดเป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งลองลงมาจากวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารเซนต์พอล และมหาวิหารมิลาน มีความยาวทั้งหมด 153 เมตร และฐานของโดมกว้างถึง 90 เมตร ปัจจุบันวิหารแห่งนี้อยู่การปกครองของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแห่งฟลอเรนซ์