thai

5 อันดับ สถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อวัดพระแก้ว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดนี้โดดเด่นในเรื่องของความสวยงายของวัดที่จะเต็มไปด้วยสีทองเป็นประกายเมื่อมองมาจากมุมสูง พระอารามหลวงที่อยู่บริเวณพระบรมมหาราชวังของวัดนี้ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยงให้ความสนใจมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร คนไทยเรียก พระแก้วมรกต ที่มีประวัดความเป็นมาอย่างยาวนานlp1212121

2.วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

นี้คือวัดที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพญากือนาแห่งอาณาจักรล้านนา จุดที่โดนเด่นและมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจก็คงเป็นองค์พระธาตุเจดีย์เหลี่ยมประทับด้วยแผ่นทองที่มีความด้วยงามเป็นอย่างมากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

3.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครศรีอยุธยา

สถานที่นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วยความเก่าแก่และประวัติความยาวนานที่ผ่านมาถึง 417 ปี ปัจจุบันได้ทิ้งร่องรอยของความเสียหายจากกาลเวลาเอาไว้ บงบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

4.วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เป็นวัดที่อยู่คู่มากับแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีองค์พระปรางค์ที่ตั้งสูงเห็นเด่นชัดตั้งแต่ไกล ถูกยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีการสร้างอยู่ในช่วงรัตนโกสินทร์ และได้สร้างชื่อให้กับประเทศไทยไปสู่สายตาของคนทั่วโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

5.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

นี้คืออีกหนึ่งสถานที่สำคัญของประเทศไทย เป็นเมืองโบราณที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และยังถูกตั้งให้เป็นอีหนึ่งมรดกโลกที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ไว้ โดยเราจะเห็นได้จากศิลาแลงที่มีอยู่มากมายมีความสำคัญที่เกี่ยวกับความเป็นมาของศรีสัชนาลัย