โบราณสถานยอดนิยม
02 Jun
7:48

โบราณสถานยอดนิยม

0    Uncategorized  admin

โบราณสถานที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากความงดงาม โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมที่หาดูได้ยากและได้ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร หรือที่เรียกกันว่าวัดพระแก้ว เป็นอารมหลวงที่ตั้งอยู่บริเวณพระบรมมหาราชวัง เป็นโบราณสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมมากที่สุดทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศโดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวอย่างเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร หรือพระแก้วมรกต สถาปัตยกรรมที่งดงามและมีชื่อเสียง นอกจากนี้ตามฝาผนังก็ได้มีจิตรกรรมอันวิจิตรตระการตาเกี่ยวกับเรื่องราวของรามเกียรติ์ วรรณคดีที่มีชื่อเสียงโด่งดัง พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นปูชนียสถานที่ตั้งบนยอดดอยสูงเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนับตั้งแต่สมัยพญากือนาแห่งอาณาจักรล้านาเมื่อปี พ.ศ.1916 เป็นศิลปกรรมล้านนาประดับด้วยแผ่นทองอันงดงามท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์บนยอดดอยสูงอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร หรือพระปรางค์วัดอรุณเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมชั้นยอดแห่งหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นพระปรางค์ที่มีความสูงมากที่สุดในโลกเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมากและได้นำรูปของพระปรางค์วัดอรุณนำมาโปรโมตในเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา ได้รับการยกย่องจากองค็การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ.2534 โดยยังคงเหลือร่องรอยทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามอยู่หลายแห่งซึ่งได้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา

โบราณสถานที่น่าสนใจในไทย
22 May
5:13

โบราณสถานที่น่าสนใจในไทย

0    Uncategorized  admin

โบราณสถานในประเทศไทยมีมากมายหลายแห่งและมีอยู่ในทุกภาคทั่วประเทศที่ โดยเป็นที่น่าสนใจทั้งนั้นเนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งขอยกตัวอย่างของโบราณสถานบางแห่ง ดังนี้ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเขาวัง โดยก่อนหน้านี้มีชื่อว่าเขาสมณะ เนื่องจากมีวัดสมณะได้ตั้งอยู่บนเขาลูกนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เคยทรงผนวชที่วัดแห่งนี้ หลังจากได้ขึ้นครองราชย์จึงโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังขึ้นที่เขาลูกนี้ และได้เป็นพระราชวังแห่งเดียวในไทยที่ได้ตั้งอยู่บนเขา โดยในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมพอสมควรเนื่องจากไม่ไกลจากกรุงเทพฯ แต่มีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะทำความรบกวนให้กับผู้มาเยือน พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระธาตุแห่งนี้ได้ที่บรรจุพระอุรังคธาตุของสมเด็จพระพุทธเจ้า และพระธาตุแห่งนี้ได้เคยทลายลงในปี พ.ศ.2518 เนื่องจากได้ถูกสร้างมานานจึงทรุดโทรม คนไทยทั้งประเทศจึงได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อทำการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุขึ้นมาใหม่โดยเสร็จในปี พ.ศ.2522 โดยในปัจจุบันจึงยังคงเป็นที่เคารพของของชาวไทยรวมทั้งชาวลาวด้วย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2534 เป็นโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญมากมาย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2534 เช่นกัน เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติห่างไกลจากตัวเมืองจึงยังคงความเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในไทย พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้บูรณปฎิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่และพระราชทานนามใหม่ว่า พระปฐมเจดีย์ โดยในปัจจุบันได้มีคนไทยได้เดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมากเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

หน้าที่ของผู้คนกับการอนุรักษ์โบราณสถาน
13 May
6:47

หน้าที่ของผู้คนกับการอนุรักษ์โบราณสถาน

0    Uncategorized  admin

เนื่องจากโบราณสถานนั้นมีอยู่ในทุกประเทศและมีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากจึงทำให้ในแต่ละประเทศได้มีกฎหมายคุ้มครองโบราณสถานด้วยกันทั้งนั้นรวมทั้งในประเทศของเราด้วยซึ่งก็ได้มีพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ โบราณสถาน พ.ศ.2504 และการซื้อขายโบราณวัตถุนั้นเป็นที่นิยมสำหรับชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นศิลปะที่หาได้ยากและมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นจึงทำให้มีการลักลอบที่จะทำการซื้อการขายอยู่แม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามการซื้อการขายโบราณวัตถุก็ตามแต่ดูเหมือนว่ากฎหมายจะยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรและการกระทำความผิดในลักษณะนี้มองดูว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรซึ่งในต่างประเทศมักจะไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่กระทบกับสภาพจิตใจและกระทบกับประวัติศาสตร์ของผู้คนประเทศนั้นๆ ซึ่งการซื้อขายของเก่าหรือโบราณวัตถุนั้นสามารถทำได้หากมีการจดทะเบียนขออนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมและที่สำคัญของที่ทำการซื้อขายนั้นต้องเป็นสมบัติส่วนตัวหรือมรดกที่ตกทอดมาจากการสร้างของบรรพบุรุษแต่ไม่ใช่ที่ลักลอบขุดมาจากที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นสมบัติของประเทศ ซึ่งผู้คนจำนวนมากได้เข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้พบเจอก็ต้องเป็นของตนซึ่งแม้ว่าจะขุดพบเจอในที่ดินของตนก็ต้องถือว่าเป็นสมบัติของประเทศเช่นกัน โดยทางแก้นั้นคงต้องเขียนกฎหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นไม่เช่นนั้นผู้ที่ทำความผิดอาจจะอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายที่ไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือและที่สำคัญเราทุกคนควรที่จะเป็นหูเป็นตาให้เป็นอย่างดีเนื่องจากอาศัยแต่เจ้าหน้าที่คงไม่ทันการเพราะกว่าที่จะตามคืนได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นเป็นอย่างยิ่งและอาจอยู่ในสภาพที่เสียหายมากกว่าเดิมอีกด้วย และคนในประเทศเราเองก็มักที่จะเก็บครอบครองเอาไว้เป็นสมบัติของตนไม่ยอมส่งให้กรมศิลปากรจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเป็นอย่างมากจึงควรที่จะทำความเข้าใจกันเสียใหม่

ขั้นตอนวิธีการอนุรักษ์โบราณสถาน
23 Apr
7:31

ขั้นตอนวิธีการอนุรักษ์โบราณสถาน

0    Uncategorized  admin

วิธีการอนุรักษ์โบราณสถานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ให้ทำการสำรวจสภาพเดิมของโบราณสถานที่ได้พบและจดบันทึกเอาไว้ทั้งทางด้านการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้สร้าง รูปแบบสถาปัตยกรรม ความเสียหายที่ได้พบเจอโดยทำการบันทึกเป็นภาพถ่ายและจดรายละเอียดเอาไว้อย่างครบถ้วน ประเมินว่าโบราณสถานที่ได้พบมีคุณค่าทางด้านไหน เช่น ด้านประวัติศาสตร์ ประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น และทำการวางแผนสำหรับรักษาคุณค่าของโบราณสถานที่ได้ถูกค้นพบ ให้ตรวจสอบดูว่าโบราณสถานที่ได้ค้นพบนั้นได้มีการแก้ไขมาแล้วหรือไม่ ถ้ามีแล้วมทให้เสียคุณค่าเดิมไปหรือไม่ ควรที่จะรื้อที่ได้แก้ไขทิ้งแล้วซ่อมแซมให้เป็นอย่างเดิมหรือไม่ การอนุรักษ์โบราณสถานที่ใดก็ตามต้องทำการรักษาสภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์รอบๆโบราณสถานนั้นๆ โดยต้องทำการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมด้วย สำหรับโบราณสถานที่มีการแก้ไขมาแล้วก็ให้พิจารณาดูว่าได้ถูกแก้ไขมาแล้วจำนวนกี่ครั้ง เป็นเวลานานเท่าใดแล้วและได้ทำการแก้ไขด้วยวิธีที่ถูกหรือว่าผิดเพียงใดโดยต้องทำการบันทึกให้ละเอียด สำหรับโบราณสถานที่ดีที่มีคุณค่ามากควรที่จะทำการบูรณะเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงเท่านั้น หากมีวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆสำหรับการบูรณะควรที่จะศึกษาและทำการทดลองให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นวิธีที่ดีแล้วจึงค่อยนำมาใช้ในการอนุรักษ์โบราณสถาน การแก้ไขหรือต่อเติมควรทำเท่าที่จำเป็นและให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเดิม ถ้าหากชิ้นส่วนของโบราณสถานได้หายไปละจำเป็นที่จะต้องทำชิ้นส่วนอันนั้นขึ้นมาใหม่เพื่อสถาปัตยกรรมของโบราณสถานนั้นยังคงอยู่ ก็ควรที่จะออกแบบให้เห็นว่าได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ เช่น อาจใช้สีที่แตกต่างกัน ใช้วัสดุที่มีพื้นผิวไม่เหมือนกันแต่ยังคงต้องกลมกลืนกับของเดิมอยู่ ถ้าโบราณสถานนั้นเป็นปูชนียสถานที่ผู้คนเคารพบูชา ควรที่จะบูรณะไว้โดยที่ไม่ต้องแก้ไขสี รูปทรง ลักษณะ เพื่อที่ยังคงคุณค่าและความศักดิ์สิทธิให้ยังคงอยู่

ความสำคัญของโบราณสถาน ของบรรพบุรุษไทย
20 Apr
10:26

ความสำคัญของโบราณสถาน ของบรรพบุรุษไทย

0    Uncategorized  admin

โบราณสถาน คือ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นประโยชน์ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ ทำให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าในอดีตมีประวัติความเป็นมาที่สำคัญอย่างไรที่ส่งผลมายังในปัจจุบันนี้ โดยจะมีคำอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกัน ก็คือ โบราณวัตถุ จะเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เก่าแก่โดยจะเป็นสิ่งประดิษฐ์โดยมนุษย์หรือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัตถุ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างโดยมนุษย์และมีประโยชน์ทางประวัติศาสตร์ อุทยานประวิติศาสตร์ คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศที่มีสิ่งปลูกสร้างหรือหลักฐานที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ในด้าน การเมือง วัฒนธรรมหรือสังคม แหล่งโบราณคดี คือ บริเวณที่มีหลักฐานที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมของผู้คนในอดีต อารยธรรม คือ ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองในยุคนั้นๆ วัฒนธรรม คือ การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้ทำการสืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบัน โบราณสถาน ถ้าทำการแบ่งตามยุคสมัยก็จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 สมัย ก็คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ( คือ สมัยที่ยังไม่มีการบันทึกเรื่องต่างๆเป็นตัวหนังสือ ) และสมัยประวัติศาสตร์ ( คือ สมัยที่มีการบันทึกเป็นตัวหนังสืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ) โบราณสถาน ถ้าแบ่งตามประเภทการใช้สอยแล้ว ก็จะมี 3 ประเภท คือ แล่งที่อยู่อาศัย แล่งพิธีกรรมและแหล่งอุตสาหกรรม โดยการที่ได้ทำการศึกษาจากโบราณสถานที่ได้พบทั้งหลายทำให้เราพอที่จะได้รู้ประวัติความเป็นมาของประเทศได้ทุกยุคสมัย…